سخنرانی ها

عناوین سخنرانی های دکتر جلیل القدر
 1. سخنرانی در پنجمین کنگره سراسری اختلالات خواب، 27 لغایت 29/2/90، تالار امام 
 2. سخنرانی در سمینار دکتر قریب در خصوص ارتباط خواب با صرع، 28/2/90، دانشگاه شهید بهشتی
 3. سخنرانی در خصوص بی خوابی در کودکان تاریخ 29/2/90 ، تالار امام
 4. سخنرانی در سمینار بین المللی اختلالات خواب در بیماری های ریه، 2 تا 4/10/89
 5. سخنرانی در کنفرانس اختلالات تنفسی حین خواب و نقش پلی سومنوگرافی در تشخیص اختلالات تنفسی حین خواب تاریخ 20 الی 21 خرداد 89: تهران، هتل المپیک
 6. سخنرانی تحت عنوان عفونت و رابطه آن با خواب در سمینار دکتر قریب تهران تاریخ 5/8/87
 7. سخنرانی در سمینار اختلالات خواب، تازه های آپنه انسدادی خواب، تاریخ 12/2/87 بیمارستان مسیح دانشوری، دانشگاه شهید بهشتی.
 8. سخنرانی در چهارمین همایش سراسری پزشکی خواب تاریخ 21 لغایت 23 آبان 87 مکان: تهران، بیمارستان امام
 9. سخنرانی در خصوص آپنه خواب قبل و بعد از آدنوتونسیلکتومی در همایش خواب تهران 21 تا 23/7/87
 10. سخنرانی و ارائه دو مقاله تحت عنوان اختلالات تنفسی خواب و ونتیلاسیون غیر تهاجمی در کودکان همایش دکتر قریب، تهران تاریخ 3و 29/3/86
 11. دبیر علمی کنفرانس روش های تشخیصی و درمانی آپنه انسدادی حین خواب تاریخ 12/12/85 مکان: دانشگاه علوم پزشکی شهید بابایی
 12. سخنرانی در کنفرانس تشخیص و درمان وقفه تنفسی حین خواب 25/8/85 تالار امام تهران
 13. سخنرانی در ششمین کنگره بین المللی خواب در مسیح دانشوری تهران تاریخ 23/7/1392
 14. سخنرانی و عضو کمیته علمی و کمیته برنامه ریزی و عضو هیئت مدیره انجمن پزشکی خواب ایران و ارائه خلاصه مقاله Sleep disturbances and respiratory events during night in snores در ششمین همایش سراسری اختلالات خواب ایران در تهران تاریخ 15/8/1392 الی 17/8/1392
 15. سخنرانی در کنفرانس آخرین روش های تشخیصی و درمانی آپنه دانشگاه علوم پزشکی تهران 3/12/86
 16. سخنرانی با موضوع OSA در کودکان 27/2/90 ،  تالار امام
 17. سخنرانی در سمینار جراحان فک و صورت در خصوص تفسیر پلی سومنوگرافی در کودکان، 20 و 21/3/89، دهکده المپیک
 18. سخنرانی در سمینار جراحان فک و صورت در خصوص OSA در کودکان، 20 و 21/3/89، دهکده المپیک
 19. سخنرانی در سمینار اندیکاسیون های بستری بیماری های گوارشی، 24 و 25/8/89
 20. سخنرانی در کنفرانس رشد و نمو، 12/10/89، دانشگاه قزوین
 21. سخنرانی در سمینار بیماری های کودکان، 4 و 5/12/89، بیمارستان قدس
 22. سخنرانی در خصوص MSLT ، اکتی گرافی و کاربرد آن در تشخیص هیپرسومنیا، 21 تا 23 آپریل 2010 تهران
 23. سخنرانی در کنگره گوش، حلق و بینی تاریخ 12/8/89 سالن همایش های رازی
 24. دبیر علمی و سخنران در برنامه مدون بیماری های گوارشی کودکان تاریخ 9/9/89، دانشگاه قزوین
 25. سخنرانی در سمینار جراحان فک و صورت در خصوص تفسیر پلی سومنوگرافی در کودکان، 20 و 21/3/89، دهکده المپیک
 26. سخنرانی در سمینار اورژانس های طب کودکان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین 2و3/7/87
 27. سخنرانی در سی امین همایش تازه های طب کودکان دکتر قریب، از تاریخ 26/2/88 لغایت 30/2/88
 28. سخنرانی در خصوص درمان یبوست در کودکان کنفرانس یبوست، 23/2/88 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 29. سخنرانی در خصوص پاراسومنیا در کودکان در سمینار 2 روزه مروری بر مسائل رایج طب کودکان 25 و 26/5/88 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 30. سخنرانی در سمینار تازه های دیابت در کودکان ،  8/11/87 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 31. سخنرانی در سمینار مروری بر مسایل رایج طب اطفال 25 لغایت 26/5/87 تحت عنوان پاراسومنیا دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 32. سخنرانی در سمینار دو روزه بیماری های عفونی کودکان تاریخ 5/8 لغایت 6/8/87
 33. سخنرانی در بیست و نهمین همایش تازه های طب کودکان 31/1/87 لغایت 4/2/87، انجمن پزشکی کودکان ایران، وزارت امور خارجه، تهران.
 34. سخنرانی در کنفرانس یک روزه کم خونی فقر آهن در کودکان مورخ 10/11/86 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 35. سخنرانی در بیست و هشتمین همایش تازه های طب کودکان 29/2 لغایت 2/3/86، انجمن پزشکی کودکان ایران، وزارت امور خارجه، تهران.
 36. سخنرانی در سمینار اورژانس های طب کودکان تاریخ های 17 و 18/11/85 شرکت
 37. سخنرانی سمینار تازه های طب کودکان تاریخ 16 لغایت 17/9/83 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 38. سخنرانی در سیمنار یک روزه آسم مکان بیمارستان بوعلی دانشگاه علوم پزشکی قزوین تاریخ 9/9/83
 39. سخنرانی در سمینار بیماری های اورژانس های طب کودکان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین موضوع: علائم بالینی عفونت های دستگاه ادراری، تاریخ 18 لغایت 19/9/82
 40. سخنرانی در سمینار بیماری های عفونی کودکان از تاریخ 3/9/81 لغایت 4/9/81 مکان: دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 41. سخنرانی در سمینار تغذیه کودکان دانشگاه علوم پزشکی قزوین تاریخ 27/9/81
 42. سخنرانی در سمینار بیماری عفونی کودکان دانشگاه علوم پزشکی قزوین تاریخ 3/9 لغایت 4/9/81
 43. سخنرانی در سمینار فوریت های طب کودکان 21/9/80 لغایت 22/9/80 دانشگاه قزوین
 44. سخنرانی در سمینار بیماری های اورژانس های طب کودکان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین موضوع: احیا، 21/9 لغایت 22/9/80
 45. سخنرانی در سمینار بیماری های شایع گوارشی اطفال (بی اختیاری مدفوع) دانشگاه علوم پزشکی قزوین تاریخ 20 لغایت 21/6/79
 46. سخنرانی در سمینار تازه های عفونت ادراری در کودکان دانشگاه علوم پزشکی قزوین تاریخ 21/7/78
 47. دبیر علمی کنفرانس تازه های تشنج در کودکان تاریخ 28/7/78 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 48. سخنرانی در سمینار تازه های تشنج در کودکان تاریخ 28/7/78 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 49. سخنرانی در سمینار فوریت های طب کودکان تاریخ 3/3 لغایت 4/3/78 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 50. سخنرانی در همایش سالانه انجمن پزشکان کودکان ایران تاریخ 6/2/1392 در تهران
 51. سخنرانی مقاله با عنوان “جایگاه پلی‌سومنوگرافی(PSG) در پزشکی خواب کودکان: اندیکاسیونها، آنالیز و تفسیر” در همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی و ششمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب اردیبهشت 1394. مکان: تهران.
 52. سخنرانی مقاله با عنوان “Association of sleep disordered breathing and metabolic syndrome in obese children: a case control study” در بیست و هفتمین کنگره بین المللی کودکان در مهر 1394 شبنم جلیل القدر، زهره یزدی، منوچهر مهرام، فرخنده بابایی، ندا اسماعیل زاده ها، هورمهر نوذری، فاطمه صفاری. مکان: تهران
 53. سخنرانی مقاله با عنوان “اختلالات اورژانس خواب در کودکان” در همایش اورژانس های کودکان 1394. مکان: قزوین.
 54. سخنرانی مقاله با عنوان “خواب و ارتباط آن با بیماری های عفونی” در دومین همایش سالیانه عفونی کودکان 1394. مکان: قزوین
 55. سخنرانی مقاله با عنوان”اندیکاسیون های پلی سومنوگرافیی (PSG) در کودکان”. هفتمین همایش سراسری اختلالات خواب، تهران-ایران اردیبهشت 1395. شبنم جلیل القدر.
 56. سخنرانی مقاله با عنوان “بررسی کمیت و کیفیت خواب در بیماران مبتلا به سندرم Overlap بیماری انسدادی مزمن ریه و آپنه خواب و ارتباط آن با شدت آپنه انسدادی خواب بر حسب اندکس آپنه-هایپونه”. هفتمین همایش سراسری اختلالات خواب، تهران-ایران اردیبهشت 1395. رامین سامی، شبنم جلیل القدر، سمانه هاشمی.
 57. سخنرانی مقاله با عنوان “شیوع ویژگی های سندرم پای بیقرار در کودکان و نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور”. هفتمین همایش سراسری اختلالات خواب، تهران-ایران اردیبهشت 1395. شبنم جلیل القدر، مهدیزاده، زهره یزدی.
 58. سخنرانی مقاله با عنوان “Evaluation of Obstructive Sleep Apnea Before and After Adenotonsillectomy in Children Reffered to Qods Hospital, Qazvin” هفتمین همایش سراسری اختلالات خواب، تهران-ایران اردیبهشت 1395. شبنم جلیل القدر، خاطره خامنه پور، فاطمه صفاری، هانیه­سادات میرزاده.