مدت خواب خطر مرگ در دیابت و فشار خون بالا را پیش بینی می کند.

یک مطالعه جدید با تجزیه و تحلیل داده های بیش از 1600 بزرگسال ، نشان داد که افراد مبتلا به…