تدریس‌ها و کارگاه‌های آموزشی

تدریس‌ها و کارگاه‌های آموزشی

دکتر پروفسور شبنم جلیل القدر

تدریس‌ها و کارگاه‌های آموزشی پروفسور دکتر شبنم جلیل القدر

 • تدریس در کارگاه sleep lab استاندارد تاریخ 28/2/90 تالار امام
 • شرکت در کارگاه Sleep Medicine and Technology Course at The University of Sydney, Australia تاریخ 28 نوامبر تا 9 دسامبر 2005 مکان: دانشگاه سیدنی
 • شرکت در کارگاه EBNeuro Sleep Application Training Course از تاریخ 6 لغایت 10 دسامبر 2007 در مرکز اختلالات خواب کلینیک نور تهران
 • شرکت در کارگاه Dubai Sleep Diagnostics & Therapy Course July 22rd 2007, Dubai U.A.E
 • شرکت در کارگاه روش های نوین ارزیابی بالینی، 11/3/90، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • تدریس در کارگاه پلی سومنوگرافی استاندارد 29/2/90 تالار امام
 • شرکت در کارگاه آسکی، 16/10/89، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • تدریس در کارگاه CPAP Titration تاریخ 27/2/90 تالار امام
 • تدریس در کارگاه آموزشی تغذیه با شیر مادر از سال 77 لغایت تاکنون
 • تدریس در کارگاه مسمومیت ها و گزش ها، 30/10 و 7/11/89، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • شرکت در کارگاه کارآزمایی بالینی تاریخ 28/2/89 ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • تدریس در کارگاه استراتژی مانا تاریخ 20/10/82 و 21/10/82 لغایت 29/10/82 و30/10/82 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • شرکت در کارگاه مقاله نویسی تاریخ 23 الی 25 تیر 88 ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • شرکت در کارگاه آموزشی منابع الکترونیکی ملی دیجیتال پزشکی، 14/5/87، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • سخنرانی در برنامه بازآموزی مدون ویژه متخصصین کودکان تاریخ 4/9/87 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • شرکت در کارگاه اصول پیشگیری، تشخیص و درمان آسم، تاریخ 15/10/87 دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • شرکت در کارگاه ارزشیابی و طراحی سوالات چند گزینه ای 13 خرداد 87 دانشکده پزشکی قزوین معاونت آموزشی
 • شرکت در کارگاه نوآوری کارآموزی، کارورزی بهداشت 17/9/87 مکان: دانشگاه ایران
 • شرکت در کارگاه EBM تاریخ 16 تیر 87 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • شرکت در کارگاه طرح ادغام آموزش پزشکی عمومی تاریخ 12/3/87 توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی قزوین
 • شرکت در کارگاه یک روزه MCQ درمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه قزوین تاریخ 13/3/87
 • تدریس در کارگاه احیای نوزادان تاریخ از سال78 تا 85 معاونت بهداشتی دانشگاه
 • شرکت در کارگاه شیوه طراحی سوالات آزمون ارتقاء دستیاری گروه های پزشکی تاریخ 9/3/85 با همکاری EDC دانشگاه اصفهان مکان: دانشگاه قزوین
 • سخنرانی در برنامه مدون کودکان تاریخ 8/5/86 مکان دانشگاه علوم پزشکی دفتر آموزش مداوم
 • شرکت در کارگاه مهارت افزایی اساتید در روابط اجتماعی بین فردی تاریخ 19/9/86 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • شرکت در کارگاه برنامه ریزی درسی و روش تدریس مقدماتی 15/11/86 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • شرکت درکارگاه یک روزه OSCE 12/11/85 مکان: دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • شرکت در کارگاه تدوین طرح درس، تاریخ 4/9/85 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • شرکت در کارگاه بهبود رشد و تغذیه کودکان 4 لغایت 6/3/83 مکان: دانشگاه شهید بهشتی
 • شرکت در کارگاه ارزشیابی درونی تاریخ 22/7/83 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • شرکت در کارگاه بهبود رشد و تغذیه کودکان تاریخ 4/3 لغایت 6/3/83 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • تدریس در کارگاه بهبود رشد و تغذیه کودکان 5 کارگاه 2 روزه تاریخ های 7 لغایت 9/8/83، 3 تا 5 آذر 83، 27 لغایت 29/11/83، 11 الی 13/12/83، 19 الی 21/10/83 و 3 الی 5/11/83.
 • شرکت در کارگاه های ارزشیابی درونی تاریخ 11/10/82 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • شرکت در کارگاه روش تدریس تاریخ 15و16/11/82؛ مکان: سالن پژوهش دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • شرکت در کارگاه روش تدریس تاریخ 15 لغایت 16/11/82 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • تدریس در برنامه مدون آموزش مداوم ویژه پزشکان عمومی از تاریخ 11/3 لغایت 8/4/79 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • شرکت در کارگاه روش ارزیابی کارورزان از تاریخ 21/2/79 لغایت 22/2/79 دانشگاه علوم پزشکی قزوین دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی
 • شرکت در کارگاه آموزشی چگونگی بررسی یک اپیدمی مکان: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاریخ 30 الی 31/4/79
 • شرکت در کارگاه ارتقاء کیفیت مورخ 26/27 و 28/10/79 معاونت آموزشی دانشگاه مکان دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • تدریس در برنامه مدون آموزش مداوم ویژه پزشکان عمومی از تاریخ 6/7/78 لغایت 20/7/78 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • شرکت در کارگاه آموزشی تدوین اهداف آموزشی تاریخ 12/9/79 مرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • شرکت در کارگاه اصول پیشگیری، تشخیص و درمان آسم تاریخ 15/10/79 دانشگاه تهران
 • سخنرانی در برنامه بازآموزی مدون ویژه پزشکان عمومی تاریخ 11/3/79 لغایت 8/4/79 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • شرکت درکارگاه سطح 1 Scientific Writing ؛ مکان: دانشگاه علوم پزشکی قزوین ؛ مدرس: دکتر آخوند زاده
 • شرکت درکارگاه سطح 2 Scientific Writing؛ مکان: دانشگاه علوم پزشکی قزوین ؛ مدرس: دکتر آخوند زاده
 • تدریس در کارگاه آسم مورخ 17،31،24/2/81
 • تدریس در کارگاه احیای نوزادان تاریخ 18/12/77 لغایت 20/12/77 معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • شرکت در کارگاه آموزشی تغذیه با شیر مادر تاریخ 11/9/75 لغایت 14/9/75 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • شرکت در پایگاه روش تحقیق 2 تا 6/7/73
 • شرکت در کارگاه استراتژی سرچ و آموزش مدلاین مکان: وزرات- بهداشت درمان آموزش پزشکی دفتر معاونت پژوهشی تاریخ 3 الی 5/7/74
 • شرکت در کارگاه تربیت مربی آموزش مهارت های زندگی تهران
 • شرکت در کارگاه جستجوی مقالات در کتابخانه دیجیتال
 • شرکت در کارگاه خلاقیت
 • تدریس در برنامه مدون بیماریهای تنفسی در اطفال (1) در تاریخ 26/4/1392
 • تدریس در کنفرانس بیماری عفونی کودکان در تاریخ 25/10/1392

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *