سندرم آپرت نوع نادری از انواع کرانیوسینوستوزیس است که با اتصال سوچورهای کرانیال در دوره پره مچوریتی مشخص می شود .و منجر به مشکلات فیزیکی و هوشی مبتلایان در سنین پایین می گردد .این بیماران ممکن است دچار علایم آپنه انسدادی خواب به علت غیر طبیعی بودن شکل کرانیوفاسیال شوند .

در این مقاله یک نوع سندرم آپرت با علائم قطع تنفس ، سیانوز ، خرو پف ، بیقراری و تعریق در خواب ، بیداری های مکرر از خواب و بی حوصلگی روزانه معرفی می شود که با شک به آپنه انسدادی خواب ، پلی سومنوگرافی در مورد بیمار انجام شد .
نتیج تست به صورت زیر بود .
Arousal index 3/27/h،
RDI:6/51/h
Lowest oxygen saturation:46%
بیمار تحت CPAP با فشار 8cmh2o در زمان خواب قرار گرفت که در تستهای بعدی کاهش واضح در (RDI) دیده شد .ش.اهد بیماری به شکل رضایت بخش بهبودی یافت .
حدود 40 درصد از بیماران سندرم آپرت ، علائم آپنه انسدادی خواب را عمدتا به دلیل هیپو پلازی میانه صورت دارند اما این سندرم می تواند با تغییرات لارینگوفارنکس یا لارنکس و تراکئو برونکومالاسی و سایر ابنرمالیته ها و عفونت های مکرر ، تاخیر رشد و تکامل و شناخت و از همه مهم تر کورپولمونل و مرگ ناگهانی در خواب همراه شود .
در نتیجه انجا م پلی سومنوگرافی حتما باید مدنظر باشد و بیمار تحت نظر گرفته شود .خلاصه مقالات پروفسور دکتر جلیل القدر
مجــلـــــه دانـشــــگاه عـــلــــوم پــزشـــكــــي مـــازنــــدران دوره بيست و نهم شماره 718 آبان سال 1398