سندرم فاز زودرس خواب


سندرم فاز زودرس خواب [1] در افراد مسن شایع تر از جوان ترها می باشد.کودکان مبتلا به این سندرم،خیلی زود و سریع به خواب می روند.به طور معمول خواب در زمانی غیر معمول در ابتدای شب اتفاق می افتد.بیداری های شبانه وجود ندارد و مدت زمان کل خواب طبیعی است.این کودکان بیداری زودهنگام صبحگاهی دارند(حدود 4و5 صبح) و بعداز بیداری کاملاً سرحال،هوشیار و خوشحال هستند و متعاقب خواب با کمیت و کیفیت مناسب بدون داشتن شکایتی در ساعات اولیه صبح بازی می کنند.کمک گرفتن از والدین در ثبت ساعات خواب و بیداری طی یک تا دو هفته اخیر،برای تشخیص ضروری است.به منظور درمان،زمان شروع خواب کودک بایستی به تدریج و با توجه به میزان تکامل کودک،هر شب 30 تا 60 دقیقه به تأخیر انداخته شود.بعداز تثبیت ساعات خواب شب و روز ،بایستی سعی شوداین الگوی خواب برای  همیشه در طول هفته و آخر هفته حفظ شود.لذا داشتن یک الگوریتم ساعات خواب و بیداری برای ارزیابی و پایش بهبودی طی درمان لازم است.همچنین جهت درمان می توان از نوردرمانی شبانه و کرونوتراپی استفاده کرد.   

[1]- Advance sleep phase syndrome

برگرفته از کتاب اختلالات خواب در کودکان – فصل چهارم – نوشته دکتر جلیل القدر

امکان ارسال نظر وجود ندارد.