فعالیت‌های اجرایی

فعالیت‌های اجرایی

دکتر پروفسور شبنم جلیل القدر 

فعالیت‌های اجرایی پروفسور دکتر شبنم جلیل القدر 

PROFESSIONAL APPOINTMENTS

 • Director of the Pediatric Department in Qazvin University 2021-2023 |
 • President and director of Pediatric Sleep fellowship programs in Iran2014-to Date |
 • Deputy Director of Hospital Education2014-2021 |
 • Head of Growth Research Center, Qazvin2010-2023 |
 • Dean of Children Hospital, Qazvin, Iran 2011-2014 |
 • Head of Emergency Ward of Children Hospital2002-2011 |
 • Head of Social Medical &Sanitation Department of Medical University1999-2005 |
 • Sleep Medicine Research2005 - to Date |
 • Teaching Pediatric Sleep Fellowships2015 - to Date |
 • Teaching sanitation courses to Medical Students2000 - to Date |
 • Teaching Pediatrics Courses Residents theorical and in practice1998 - to Date |
 • Teaching physiopathology to externs and internships1998 - to Date |

MEDICAL AND SCIENTIFIC SOCIETIES

 • Board Member of International Pediatric Sleep Association (IPSA)2023 - to Date |
 • Director board Member of Iranian Sleep Medicine Society (ISMS)2022 - 2007 |
 • Secretory of Iranian Sleep Medicine Society (ISMS)2022 - to Date |
 • Member of Iran Medical Association1994 - to Date |
 • Member of International Pediatric Sleep Association (IPSA)2007 - to Date |
 • : Member of World Sleep Society (WSS)2017 - to Date |

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *