فعالیت‌های پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی پروفسور دکتر شبنم جلیل القدر

 

فعالیت‌های پژوهشی

دکتر پروفسور شبنم جلیل القدر

 

فعالیتهای پژوهشی دکتر شبنم جلیل القدر

تالیف کتاب

 • Galilalghadr.Sh, Author of Book: Sleep and it’s Disorders in children, 2013.
 • Sleep Medicine Textbook,Dr.F.Ghalebandi,part of sleep in Pediatrics , Arjmand Publiction , 2015 and 2023
 • M.Sarreshtedari , SH. Galilolghadr : Selection of Metabolic Disease in Children ,2003

پروژه‌های تحقیقاتی

 • Reliability and validity of Persian version of Children Sleep Habits Questionnaire (CSHQ) in 7-12 years old students in Qazvin 2016-2018
 • The translation, cultural adaptation assessment, and both validity and reliability testing of the Iranian version of the Epworth Sleepiness Scale, revised for children2017
 • Evaluation of sleep disorders in children with adeno tonsillar hypertrophy referring to the ENT clinic, Qods Hospital (2018-2019)2018-2019
 • Evaluation of clinical Symptoms and Polysomnography findings in children and adolescence who refer to sleep ward of Qazvin Children Hospital , 2015-20202020-2021
 • Evaluation of brain wave frequency in polysomnography and its relationship with waking processes and sleep stages in patients referred to Qazvin Children Sleep Lab2021
 • Evaluation of clinical Symptoms and Polysomnography findings in children and adolescence with neuromuscular disorder who refer to sleep ward of Qazvin Children Hospital 2017-2021
 • Investigating the type of sleep disorder and severity of insomnia in Qazvin sleep clinic patients 1399-1402
 • Investigating the prevalence of respiratory disorders and its relationship with daily sleepiness in Qazvin sleep clinic patients 1399-1402
 • Investigation of clinical symptoms and laboratory findings of children with influenza referred to Quds Hospital1401

داوری

 • داوری کتاب تغذیه سالم و بلوغ، 25/4/88، نویسنده: دکتر مریم جوادی
 • شرکت به عنوان هیئت داوران در جلسه دفاع از پایان نامه ها از سال 1379
 • داوری متوسط 2 تا 3 مقاله ارسالی از طرف معاونت محترم پژوهشی دانشگاه برای مجله علمی دانشگاه قزوین از سال 82 و مجله Sleep Sciences دانشگاه تهران از سال 93
 • داوری طرح تحقیقاتی با موضوع “تغییرات سطح تومورنکروزیس فاکتورآلفا و اینترلوکین-6 در مایع شیار لثه ای دندان کانین در طی رترکشن” در نیمسال دوم 95-1394

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *