مقالات

مقالات پروفسور دکتر شبنم جلیل القدر 

 • ارائه خلاصه مقاله چاپ در کتابچه سی و دومین بزرگداشت دکتر قریب، 23 لغایت 28 اردیبهشت 90، تحت عنوان اختلالات خواب در کودکان مبتلا به صرع مراجعه کننده به بیمارستان کودکان تهران، دکتر جلیل القدر، دکتر شاه حسینی، دکتر مریم جوادی، صفحه 234.
 • چاپ مقاله در کتاب سی امین بزرگداشت دکتر قریب 26 لغایت 30 اردیبهشت 88 تحت عنوان بررسی شیوع اختلالات و عادات خواب کودکان 3 تا 6 ساله قزوین، دکتر جلیل القدر، دکتر هاشمی، دکتر باریکانی، دکتر ایازی، دکتر صفاری، صفحه 1002 تا 1009.
 • چاپ مقاله در کتاب چهارمین همایش سراسری پزشکی خواب 21 تا 23 آبان 87 تحت عنوان بررسی آپنه انسدادی خواب در کودکان قبل و بعد از عمل جراحی آدنوتونسیلکتومی، دکتر جلیل القدر، دکتر باریکانی، دکتر میرزازاده.
 • چاپ مقاله تحت عنوان آپنه انسدادی خواب در کودکان در کتاب پنجمین همایش سراسری اختلالات خواب، تهران.
 • مقاله ونتیلاسیون حمایتی در بیماری های تنفسی خواب کودکان چاپ در کتاب بیست و نهمین همایش استاد دکتر قریب 31 فروردین لغایت 4 اردیبهشت 87 جلد اول صفحه 653 تا 660.
 • مقاله با عنوان ارتباط متقابل خواب با عفونت در کتاب سی و امین همایش دکتر قریب، جلد دوم، 26 لغایت 30/2/88، صفحه 854 تا 859، نویسندگان: دکتر جلیل القدر، دکتر ایازی، دکتر صفاری.
 • مقاله با عنوان کاربرد پلی سومنوگرافی در بیماری های تنفسی خواب کودکان چاپ در کتاب تازه های طب کودکان بیست و هشتمین همایش دکتر قریب 29 اردیبهشت لغایت 3 خرداد 86 مکان: تهران انجمن کودکان ایران جلد دوم، ص 1059 لغایت 1065.
 • مقاله با عنوان پاتوفیزیولوژی آپنه، هیپوپنه انسدادی در خواب چاپ در کتاب سومین همایش سراسری اختلالات خواب تاریخ 23 لغایت 25 آبان 1385 مکان: بیمارستان امام خمینی تالار امام.
 • مقاله با عنوان انواع درمان های غیرجراحی و درمان های دارویی آپنه انسدادی خواب در کتاب سومین همایش سراسری اختلالات خواب تاریخ 23 لغایت 25 آبان 1385 مکان: بیمارستان امام خمینی تالار امام.
 • تاثیر رژیم غذایی با اندکس گلیسمیک بالا و پایین روی خواب کودکان. جلیل القدر،چو چین موی، کتاب تازه های طب اطفال صفحه 486 لغایت 495 بیست و هفتمین بزرگداشت دکتر قریب 23 لغایت 27 اردیبهشت 85.
 • چاپ مقاله در کتاب سی امین بزرگداشت دکتر قریب 26 لغایت 30 اردیبهشت 88 تحت عنوان بررسی سن شروع بلوغ در دختران مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر قزوین سال 87-86، دکتر صفاری، دکتر ابطحی، دکتر ایازی، دکتر جلیل القدر، دکتر رستمیان، صفحه 827 تا 835.
 • چاپ خلاصه مقاله بررسی شیوع سندرم متابولیک در کودکان دارای شاخص توده بدنی بالا مراجعه کننده به کلینیک غدد کودکان قزوین طی سال های 86-87 نویسندگان: دکتر صفاری، دکتر ابطحی، دکتر آذین فر، دکتر محمدی، دکتر جلیل القدر، دکتر ایازی، صفحه 76 در کتاب چکیده مقالات همایش تغذیه و فعالیت فیزیکی در بیماری های متابولیک و چاقی دانشگاه قزوین.
 • چاپ مقاله با عنوان مقایسه ارزش تشخیصی پروکلسی تونین و آزمون سریع پروتئین واکنشی c در کودکان مبتلا به عفونت مجاری ادراری، دکتر ایازی، دکتر جهانی هاشمی، دکتر هاشمی، دکتر کریم زاده، دکتر جلیل القدر، دکتر کیانی امین، دکتر سلیمی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین در کتاب درمان عفونت های شایع کودکان دانشگاه شهید بهشتی 14 و 15 آذر 87، صفحه 59 تا 67.
 • ارائه و چاپ خلاصه مقاله با عنوان مقایسه ساختار خواب و اختلال تنفس حین خواب در کودکان چاق با و بدون سندرم متابولیک: مطالعه مورد شاهدی در کتابچه و همایش اختلال خواب 12-14 آذر 1393 مکان: ساری، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)
 • Saffari.F, Jalilolghadr.Sh, Esmaeilzadehha , Bone mineral density in thalassemia patients in Qazvin
 • Jalilolghadr, Shabnam, and Hamideh Pakniat. "بررسی ارتباط بین اختلال خواب و ابتلا به اپیلپسی (صرع) در کودکان 2 تا 12 سال شهر قزوین." PhD diss., qazvin university of medical sciences, qazvin, iran, 2022.‎
 • Shabnam Jalilolghadr , Khatereh Khamenehpour, The Effects of Melatonin Treatment on Chronic Insomnia in 1–3- Year-Old Children Undergoing Behavior Therapy. Int J Pediatr, Vol.10, N.10, Serial No.106, Oct. 2022.
 • Maryam Javadi ; Naser Kalantari ;Shabnam Jalilolghadr ;Nasrin Omidvar ;Bahram Rashidkhani ;Parisa Amiri ,Sleep Habits and Dietary Intake Among Preschool Children in Qazvin. Department of Community Nutrition, Faculty of Nutrition and Food Technology, National Institute of Nutrition and Food Technology, Shahid Beheshti University of Medical J Compr Ped. 2014 ; 5(1): e5134.
 • Shabnam Jalilolghadr, Samaneh Hashemi, Maryam Javadi, Neda Esmailzadehha, Hassan Jahanihashemi, Ahmad Afaghi, Sleep habits of Iranian pre-school children in an urban area: Late sleeping and sleep debt in children.Sleep and Biological Rhythms 04/2012; 10(2): 154-156.
 • Yazdi Z, Jalilolghadr Sh, Tootoonchian F. Effect of a Sleep Hygiene Education Program on Sleep Problems in Female Nurses on Shift Work. J Sleep Sci. 2017; 2(1-2): 28-33.
 • Masoume Mansouri , Saeed Sadr ,Hoormehr Nozari , Elnaz Parsarad , Heshmat Ghasemi , Zahrasadat Mohammadi , Shabnam Jalilolghadr , Polysomnographic Findings Assessment between Obese and Non-Obese Children and Adolescents with Obstructive Sleep Apnea , International Journal Of Pediatrics, 2020.
 • Galilolgadr SH , Hashemi S, Esmailzadehha N, Jahanihashemi H, Saffari F, Javadi M، SLEEP PROBLEM AND SLEEP HABITS IN 3 TO 6 YEARS OLD IRANIAN CHILDREN, Pediatric Sleep Medicine Conference, Rome 3-5 sep 2010.
 • چاپ خلاصه مقاله با عنوان Sleep problem and sleep habits in 3 to 6 years old Iranian children, Galilolgadr sh, Hashemi S, Esmailzadehha N, Jahanihashemi H, saffari F, Javadi M، Pediatric Sleep Medicine e, Rome 3-5 dec 2010.
 • چاپ خلاصه مقاله تحت عنوان Normal sleep on polysomnography in children, Iranian journal of pediatrics, 18th international congress of pediatrics, Vol 16, Oct 2006.
 • ارائه پوستر در کنگره اختلالات خواب کودکان رم- ایتالیاIPSA ، 3 تا 5 دسامبر 2010.
 • ارائه پوستر با عنوان Prevalence of daytime sleepiness and its related factors in patients attending in primary care center in Qazvin, Iran. World Sleep 2015, Zohreh Yazdi, MohammadAli Zohal, Shabnam Jalilolghadr, Gholami Sarvandi. The 7th World Congress of the World Sleep Federation. Turkey.
 • ارائه پوستر با عنوان Association between dysfunctional beliefs and attitudes about sleep and insomnia in three groups of psychiatric patients. Zohreh Yazdi, Saemi, Shabnam Jalilolghadr, Mansouri.World Sleep 2015, The 7th World Congress of the World Sleep Federation. Turkey.
 • ارائه پوستر با عنوان Effect of sleep hygiene education program on sleep problems in shift work nurses. Zohreh Yazdi, Shabnam Jaliloghadr, Tootoonchian.World Sleep 2015, The 7th World Congress of the World Sleep Federation. Turkey.
 • ارائه پوستر با عنوان Association between sleep disorders and severity of burnout syndrome in firefighters. Zohreh Yazdi, Ameneh Barikani, Shabnam Jalilolghadr, AbbasAli Madadi, Alrefaei. World Sleep 2015, The 7th World Congress of the World Sleep Federation. Turkey.
 • ارائه پوستر با عنوان Factors that influence nurses´ job satisfaction: exploring about nurses´ chronotype. Zohreh Yazdi, Shabnam Jalilolghadr, Loukzadeh, Shahravan.World Sleep 2015, The 7th World Congress of the World Sleep Federation. Turkey.
 • ارائه پوستر با عنوان Association between sleep hygiene practices and sleep quality in medical students. Zohreh Yazdi, Shabnam Jalilolghadr, Moghadam, Loukzadeh World Sleep 2015, The 7th World Congress of the World Sleep Federation. Turkey.
 • ارائه پوستر با عنوان Prevalence of eye strain and its relation with insomnia in daily VDT users. Zohreh Yazdi, Ameneh Barikani, Shabnam Jalilolghadr, Adnani. World Sleep 2015, The 7th World Congress of the World Sleep Federation. Turkey.
 • ارائه پوستر با عنوان Knowledge and attitude of primary care physicians about obstructive sleep apnea in Qazvin, Iran. Zohreh Yazdi, MohammadAli Zohal, Shabnam Jalilolghadr, Loukzadeh, Talebi. Sleep 2015, The 7th World Congress of the World Sleep Federation. Turkey.
 • ارائه پوستر با عنوان Association of sleep-wake and macronutrient intake among preschool children. مریم جوادی، امیر جوادی، سمر انصاری، شبنم جلیل القدر، ندا اسماعیل زاده ها در پنجمين كنگره پيشگيري و درمان چاقي در ايران، تهران- ایران 1394.
 • ارائه پوستر با عنوان Association of sleep and body mass index in 3-6 years old children مریم جوادی، شبنم جلیل القدر، آمنه باریکانی، ندا اسماعیل زاده ها در پنجمين كنگره پيشگيري و درمان چاقي در ايران، تهران- ایران 1394.
 • ارائه پوستر با عنوان “بررسی ارتباط ساعات خواب با فعالیت بدنی کودکان 6-3 سال مهدکودک های قزوین” مریم جوادی، نفیسه حیدری، شبنم جلیل القدر، امیر جوادی در دومین همایش سالیانه عفونی کودکان، قزوین-ایران 1394.
 • ارائه پوستر با عنوان Assessment of Quality and Quantity of sleep in patients with Overlap Syndrome and Its Relationship to Severity of OSA According to Apnea-Hypopnia Index. سمانه هاشمی، شبنم جلیل القدر، رامین سامی. هفتمین همایش سراسری اختلالات خواب. تهران- ایران 1395.
 • ارائه پوستر با عنوان Relationship between Sleep Hygiene Practices and Sleep Quality in Professional Drivers زهره یزدی، محمدعلی زحل، شبنم جلیل القدر، زیبا لوک زاده، علیرضا حسینی، فاطمه خوشبخت. هفتمین همایش سراسری اختلالات خواب. تهران – ایران 1395.
 • ارائه پوستر با عنوان Association between Dysfunctional Beliefs and Attitudes about Sleep and Insomnia in Three Groups of Psychiatric Patients زهره یزدی، نسرین صائمی، شبنم جلیل القدر، محسن منصوری. هفتمین همایش سراسری اختلالات خواب. تهران – ایران 1395.
 • ارائه پوستر با عنوان Association between Sleep Disorders and Severity of Burnout Syndrome in Firefighters زهره یزدی، آمنه باریکانی، شبنم جلیل القدر، جواد عباسعلی مددی، حسام آل رفائی. هفتمین همایش سراسری اختلالات خواب. تهران – ایران 1395.
 • ارائه پوستر با عنوان Association between Sleep Hygiene Practices and Sleep Quality in Medical Students زهره یزدی، شبنم جلیل القدر، پریچهر مقدم، زیبا لوک زاده. هفتمین همایش سراسری اختلالات خواب، تهران-ایران اردیبهشت 1395.
 • ارائه پوستر با عنوان Effect of Sleep Hygiene Education Program on Sleep Problems in Shift work Nurses زهره یزدی، شبنم جلیل القدر، فرید توتونچیان. هفتمین همایش سراسری اختلالات خواب، تهران-ایران اردیبهشت 1395.
 • ارائه پوستر با عنوان Restless leg syndrome in Iranian children with major beta thalassemia. Shabnam Jalilolghadr, Leila Mehdizadeh, Zohreh Yazdi, Arezou Najafi. World Sleep 2017. 14th world sleep congress. October 7-11, 2017 in Prague, Czech Republic
 • ارائه خلاصه مقاله چاپ در کتابچه سی و دومین بزرگداشت دکتر قریب، 23 لغایت 28 اردیبهشت 90، تحت عنوان اختلالات خواب در کودکان مبتلا به صرع مراجعه کننده به بیمارستان کودکان تهران، دکتر جلیل القدر، دکتر شاه حسینی، دکتر مریم جوادی، صفحه 234.
 • چاپ مقاله در کتاب سی امین بزرگداشت دکتر قریب 26 لغایت 30 اردیبهشت 88 تحت عنوان بررسی شیوع اختلالات و عادات خواب کودکان 3 تا 6 ساله قزوین، دکتر جلیل القدر، دکتر هاشمی، دکتر باریکانی، دکتر ایازی، دکتر صفاری، صفحه 1002 تا 1009.
 • چاپ مقاله در کتاب چهارمین همایش سراسری پزشکی خواب 21 تا 23 آبان 87 تحت عنوان بررسی آپنه انسدادی خواب در کودکان قبل و بعد از عمل جراحی آدنوتونسیلکتومی، دکتر جلیل القدر، دکتر باریکانی، دکتر میرزازاده.
 • چاپ مقاله تحت عنوان آپنه انسدادی خواب در کودکان در کتاب پنجمین همایش سراسری اختلالات خواب، تهران.
 • مقاله ونتیلاسیون حمایتی در بیماری های تنفسی خواب کودکان چاپ در کتاب بیست و نهمین همایش استاد دکتر قریب 31 فروردین لغایت 4 اردیبهشت 87 جلد اول صفحه 653 تا 660.
 • مقاله با عنوان ارتباط متقابل خواب با عفونت در کتاب سی و امین همایش دکتر قریب، جلد دوم، 26 لغایت 30/2/88، صفحه 854 تا 859، نویسندگان: دکتر جلیل القدر، دکتر ایازی، دکتر صفاری.
 • مقاله با عنوان کاربرد پلی سومنوگرافی در بیماری های تنفسی خواب کودکان چاپ در کتاب تازه های طب کودکان بیست و هشتمین همایش دکتر قریب 29 اردیبهشت لغایت 3 خرداد 86 مکان: تهران انجمن کودکان ایران جلد دوم، ص 1059 لغایت 1065.
 • مقاله با عنوان پاتوفیزیولوژی آپنه، هیپوپنه انسدادی در خواب چاپ در کتاب سومین همایش سراسری اختلالات خواب تاریخ 23 لغایت 25 آبان 1385 مکان: بیمارستان امام خمینی تالار امام.
 • مقاله با عنوان انواع درمان های غیرجراحی و درمان های دارویی آپنه انسدادی خواب در کتاب سومین همایش سراسری اختلالات خواب تاریخ 23 لغایت 25 آبان 1385 مکان: بیمارستان امام خمینی تالار امام.
 • تاثیر رژیم غذایی با اندکس گلیسمیک بالا و پایین روی خواب کودکان. جلیل القدر،چو چین موی، کتاب تازه های طب اطفال صفحه 486 لغایت 495 بیست و هفتمین بزرگداشت دکتر قریب 23 لغایت 27 اردیبهشت 85.
 • چاپ مقاله در کتاب سی امین بزرگداشت دکتر قریب 26 لغایت 30 اردیبهشت 88 تحت عنوان بررسی سن شروع بلوغ در دختران مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر قزوین سال 87-86، دکتر صفاری، دکتر ابطحی، دکتر ایازی، دکتر جلیل القدر، دکتر رستمیان، صفحه 827 تا 835.
 • چاپ خلاصه مقاله بررسی شیوع سندرم متابولیک در کودکان دارای شاخص توده بدنی بالا مراجعه کننده به کلینیک غدد کودکان قزوین طی سال های 86-87 نویسندگان: دکتر صفاری، دکتر ابطحی، دکتر آذین فر، دکتر محمدی، دکتر جلیل القدر، دکتر ایازی، صفحه 76 در کتاب چکیده مقالات همایش تغذیه و فعالیت فیزیکی در بیماری های متابولیک و چاقی دانشگاه قزوین.
 • چاپ مقاله با عنوان مقایسه ارزش تشخیصی پروکلسی تونین و آزمون سریع پروتئین واکنشی c در کودکان مبتلا به عفونت مجاری ادراری، دکتر ایازی، دکتر جهانی هاشمی، دکتر هاشمی، دکتر کریم زاده، دکتر جلیل القدر، دکتر کیانی امین، دکتر سلیمی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین در کتاب درمان عفونت های شایع کودکان دانشگاه شهید بهشتی 14 و 15 آذر 87، صفحه 59 تا 67.
 • ارائه و چاپ خلاصه مقاله با عنوان مقایسه ساختار خواب و اختلال تنفس حین خواب در کودکان چاق با و بدون سندرم متابولیک: مطالعه مورد شاهدی در کتابچه و همایش اختلال خواب 12-14 آذر 1393 مکان: ساری، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)
 • مقاله با عنوان Low GI milk drink as a bedtime snack predict shorter onset than high GI milk drink 19th ASM Sleep across time and age Intercontinental Burswood Resort, Perth, 5-7 October 2006 S Galilolgadr, A Afaghi, H OConnor, CM Chow.
 • چاپ خلاصه مقاله با عنوان Sleep problem and sleep habits in 3 to 6 years old Iranian children, Galilolgadr sh, Hashemi S, Esmailzadehha N, Jahanihashemi H, saffari F, Javadi M، Pediatric Sleep Medicine e, Rome 3-5 dec 2010.
 • چاپ خلاصه مقاله تحت عنوان Normal sleep on polysomnography in children, Iranian journal of pediatrics, 18th international congress of pediatrics, Vol 16, Oct 2006.
 • ارائه پوستر در کنگره اختلالات خواب کودکان رم- ایتالیاIPSA ، 3 تا 5 دسامبر 2010.
 • ارائه پوستر با عنوان Prevalence of daytime sleepiness and its related factors in patients attending in primary care center in Qazvin, Iran. World Sleep 2015, Zohreh Yazdi, MohammadAli Zohal, Shabnam Jalilolghadr, Gholami Sarvandi. The 7th World Congress of the World Sleep Federation. Turkey.
 • ارائه پوستر با عنوان Association between dysfunctional beliefs and attitudes about sleep and insomnia in three groups of psychiatric patients. Zohreh Yazdi, Saemi, Shabnam Jalilolghadr, Mansouri.World Sleep 2015, The 7th World Congress of the World Sleep Federation. Turkey.
 • ارائه پوستر با عنوان Effect of sleep hygiene education program on sleep problems in shift work nurses. Zohreh Yazdi, Shabnam Jaliloghadr, Tootoonchian.World Sleep 2015, The 7th World Congress of the World Sleep Federation. Turkey.
 • ارائه پوستر با عنوان Association between sleep disorders and severity of burnout syndrome in firefighters. Zohreh Yazdi, Ameneh Barikani, Shabnam Jalilolghadr, AbbasAli Madadi, Alrefaei. World Sleep 2015, The 7th World Congress of the World Sleep Federation. Turkey.
 • ارائه پوستر با عنوان Factors that influence nurses´ job satisfaction: exploring about nurses´ chronotype. Zohreh Yazdi, Shabnam Jalilolghadr, Loukzadeh, Shahravan.World Sleep 2015, The 7th World Congress of the World Sleep Federation. Turkey.
 • ارائه پوستر با عنوان Association between sleep hygiene practices and sleep quality in medical students. Zohreh Yazdi, Shabnam Jalilolghadr, Moghadam, Loukzadeh World Sleep 2015, The 7th World Congress of the World Sleep Federation. Turkey.
 • ارائه پوستر با عنوان Prevalence of eye strain and its relation with insomnia in daily VDT users. Zohreh Yazdi, Ameneh Barikani, Shabnam Jalilolghadr, Adnani. World Sleep 2015, The 7th World Congress of the World Sleep Federation. Turkey.
 • ارائه پوستر با عنوان Knowledge and attitude of primary care physicians about obstructive sleep apnea in Qazvin, Iran. Zohreh Yazdi, MohammadAli Zohal, Shabnam Jalilolghadr, Loukzadeh, Talebi. Sleep 2015, The 7th World Congress of the World Sleep Federation. Turkey.
 • ارائه پوستر با عنوان Association of sleep-wake and macronutrient intake among preschool children. مریم جوادی، امیر جوادی، سمر انصاری، شبنم جلیل القدر، ندا اسماعیل زاده ها در پنجمين كنگره پيشگيري و درمان چاقي در ايران، تهران- ایران 1394.
 • ارائه پوستر با عنوان Association of sleep and body mass index in 3-6 years old children مریم جوادی، شبنم جلیل القدر، آمنه باریکانی، ندا اسماعیل زاده ها در پنجمين كنگره پيشگيري و درمان چاقي در ايران، تهران- ایران 1394.
 • ارائه پوستر با عنوان “بررسی ارتباط ساعات خواب با فعالیت بدنی کودکان 6-3 سال مهدکودک های قزوین” مریم جوادی، نفیسه حیدری، شبنم جلیل القدر، امیر جوادی در دومین همایش سالیانه عفونی کودکان، قزوین-ایران 1394.
 • ارائه پوستر با عنوان Assessment of Quality and Quantity of sleep in patients with Overlap Syndrome and Its Relationship to Severity of OSA According to Apnea-Hypopnia Index. سمانه هاشمی، شبنم جلیل القدر، رامین سامی. هفتمین همایش سراسری اختلالات خواب. تهران- ایران 1395.
 • ارائه پوستر با عنوان Relationship between Sleep Hygiene Practices and Sleep Quality in Professional Drivers زهره یزدی، محمدعلی زحل، شبنم جلیل القدر، زیبا لوک زاده، علیرضا حسینی، فاطمه خوشبخت. هفتمین همایش سراسری اختلالات خواب. تهران – ایران 1395.
 • ارائه پوستر با عنوان Association between Dysfunctional Beliefs and Attitudes about Sleep and Insomnia in Three Groups of Psychiatric Patients زهره یزدی، نسرین صائمی، شبنم جلیل القدر، محسن منصوری. هفتمین همایش سراسری اختلالات خواب. تهران – ایران 1395.
 • ارائه پوستر با عنوان Association between Sleep Disorders and Severity of Burnout Syndrome in Firefighters زهره یزدی، آمنه باریکانی، شبنم جلیل القدر، جواد عباسعلی مددی، حسام آل رفائی. هفتمین همایش سراسری اختلالات خواب. تهران – ایران 1395.
 • ارائه پوستر با عنوان Association between Sleep Hygiene Practices and Sleep Quality in Medical Students زهره یزدی، شبنم جلیل القدر، پریچهر مقدم، زیبا لوک زاده. هفتمین همایش سراسری اختلالات خواب، تهران-ایران اردیبهشت 1395.
 • ارائه پوستر با عنوان Effect of Sleep Hygiene Education Program on Sleep Problems in Shift work Nurses زهره یزدی، شبنم جلیل القدر، فرید توتونچیان. هفتمین همایش سراسری اختلالات خواب، تهران-ایران اردیبهشت 1395.
 • ارائه پوستر با عنوان Restless leg syndrome in Iranian children with major beta thalassemia. Shabnam Jalilolghadr, Leila Mehdizadeh, Zohreh Yazdi, Arezou Najafi. World Sleep 2017. 14th world sleep congress. October 7-11, 2017 in Prague, Czech Republic

مقالات چاپ شده در مجلات

 • – Javadzadeh M, Hashemi Z, Roudbari M, Mahvelati F, Jalilolghadr Sh. Sleep patterns and sleep disorders in primary school in Qazvin, Iran. Iranian Journal of Child Neurology. 2008,4(2):15-19.
 • Chung-YingLina Carol Strongb Andrew M.H.Siua ShabnamJalilolghadrc PerNilsend AndersBroströme Amir H.Pakpource. Validating the Persian Adolescent Sleep Hygiene Scale-Revised (ASHSr) using comprehensive psychometric testing methods , Sleep Medicine,Volume 50, October 2018, Pages 63-71.
 • Vida Imani, Chung-Ying Lin, Shabnam Jalilolgadr, Amir H. Pakpour. Factor Structure and Psychometric Properties of a Persian translation of the Epworth Sleepiness Scale for Children and Adolescents. Health Promotion Perspectives. 2018; 8(3): 200-207.
 • Vida Imani,ShabnamJalilolghadr, Fatemeh Mirashrafi,Khatereh Khamenehpour , Apert Syndrome with Obstructive Sleep Apnea: A Case Report Journal Mazandaran Univ Med Sci 2019; 29( 177): 161-166
 • Fargol Sadeghi, Sakinah Shabbidar, Shabnam Jalilolghadr, Amir Javadi, Maryam Javadi,The correlation between major dietary patterns and blood lipid composition among children and Adolescents in Qazvin, Journal of Research & Health, Social Development & Health Promotion Research Center, Vol. 9, No.1, Jan & Feb 2019, Pages: 62- 71.
 • Mahnaz Abbasi, Shabnam Jalilolghadr, Mahdi Soltanabadi & Zohreh Yazdiو: Prevalence of musculoskeletal disorders in firefighters and its association with insomnia. Policy and Practice in Health and Safety, 2020.
 • Jalilolghadr S, Hashemi HJ, Hashemi F, Nozari H, Yazdi Z. Sleep duration and its relationship with school performance in Iranian adolescents. Journal of Preventive Medicine and Hygiene. 2021 Mar;62(1):E54.
 • Mansouri M, Sadr S, Nozari H, Parsarad E, Ghasemi H, Mohammadi Z, Jalilolghadr S. Polysomnographic Findings between Obese and Non-Obese Pediatrics with Obstructive Sleep Apnea. International Journal of Pediatrics. 2021 Dec 1;9(12):14929-40.
 • Shabnam Jalilolghadr,Manouchehr Taghiloo,Elnaz Parsarad,Mohammad Taherahmadi,Hassan Taherahmadi , Evaluation of sleep-disordered breathing in children and adolescents referred to the sleep ward of Qazvin children's hospital during 2014-2019. International Journal of Pediatrics, 2021, in press.
 • Sami R, Hashemi S, Jalilolghadr S. Polysomnography findings of patients with overlap syndrome according to severity of lower airway obstruction. Journal of Research in Medical Sciences: The Official Journal of Isfahan University of Medical Sciences. 2021;26.
 • SHABNAM J, HASSAN JH, FATEMEH H, HOORMEHR N, ZOHREH Y. Sleep duration and its relationship with school performance in Iranian adolescents. SLEEP AND SCHOOL PERFORMANCE IN ADOLESCENTS. 2021.
 • Sh. Jalilolghadr A. Pakpour-Hajiagha A. Usefi R. Pakzad Determining the relationship between sleep pattern with dietary pattern and demographic factors; a schools-based cross-sectional study, JQUMS, Vol.22, No.3, 2018.
 • Jalilolghadr S, Khamenehpour K. The Effects of Melatonin Treatment on Chronic Insomnia in 1–3-Year-Old Children Undergoing Behavior Therapy. International Journal of Pediatrics. 2022 Oct 1.
 • Jalilolghadr S, Saffari F, Alizadeh M, Taremiha A, Ghodsi M, Ghodsi M. Supportive care in a patient with Alstrom syndrome with hyperphenylalaninemia and sleep problems. Clinical Case Reports. 2023 Feb;11(2):e6894.
 • Jalilolghadr S, Taghiloo M, Parsarad E, Taherahmadi M, Taherahmadi H. Evaluation of sleep-disordered breathing in children and adolescents referred to the sleep ward of Qazvin children's hospital during 2014-2019. International Journal of Pediatrics. 2022 Jan 1;10(1):15261-70.
 • Jalilolghadr S, Roozmehr S, Yazdi Z, Soltanabadi M. The effect of treatment with melatonin on primary school aged children with difficulty in initiation and maintenance of sleep. Turkish Journal of Pediatrics. 2022 Nov 1;64(6).
 • – Jalilolghadr SH, Afaghi A, OConnor H, Chow CM. Effect of low and high glycaemic index drink on sleep pattern in children. J Pak Med Assoc. 2011;61(6): 533-6.
 • – Jalilalghadr SH, Saffari F, Shabani M, Esmailzadehha N. Sleep Disturbances and Respiratory Events in Snorers. Journal of Isfahan Medical School. 2012;29(163):1992-2002. [In Persian]
 • – Jalilolghadr SH, Hashemi S, Javadi M, Esmalzadeha N, JahaniHashemi H, Afaghi A. Sleep habits of Iranian preschool children in urban area, late sleeping and sleep dept in children. Sleep and Biological Rhythms. 2012;10(2): 154–6. doi: 10.1111/j.1479-8425.2011.00516.x
 • مقاله ونتیلاسیون حمایتی در بیماری های تنفسی خواب کودکان چاپ در کتاب بیست و نهمین همایش استاد دکتر قریب 31 فروردین لغایت 4 اردیبهشت 87 جلد اول صفحه 653 تا 660.
 • – Amintehran E, Ghalehbaghi B, Asghari AM, Jalilolghadr SH, Ahmadvand A, d Foroughi F. High Prevalence of Sleep Problems in School- and Preschool-aged Children in Tehran: a Population Based Study. Iran J Pediatr. 2013;23(1):45-52.
 • – Jalilolghadr SH, Khamenehpour Kh, Saffari F, Mirzadeh Hs. Evaluation of obstructive sleep apnea before and after adenotonsillectomy in children reffered to Qods hospital, Qazvin. Horizon Med Sci. 2013;18(5) Supplement: 241-7. [In Persian]
 • – Javadi M, Kalantari N, Jalilolghadr SH, Omidvar N, Rashidkhani B, Amiri P. Sleep Habits and Dietary Intake Among Preschool Children in Qazvin. J Compr Ped. 2014; 5(1): e5134.
 • – Javadi HR, Jalilolghadr S, Yazdi Z, RezaieMajd Z. Correlation between Obstructive Sleep Apnea Syndrome and Cardiac Disease Severity. Cardiovasc Psychiatry Neurol. 2014;2014:631380.
 • – Jalilolgadr S, Barikani A, Soltanzadi A. Prevalence of Sleep Bruxism in Six Year-old Children in Qazvin (2011). IJPCP. 2014; 19(4):255-263. [In Persian]
 • – Zeighami R, 6-14dihariry F, Jalilolghadr S, alipourhaidari M. Investigating the Effect of “Citrus Aurantium” Aroma on Sleep Quality of Patients Hospitalized in the Coronary Care Unit (CCU). Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery. 2014;4(1):720-33.[In Persian]
 • – Javadi M, Javadi A, Kalantari N, Jaliloghadr S, Mohamad H. Sleep Problems among Pre-School Children in Qazvin, Iran. Malays J Med Sci. 2014;21(6):52-6.
 • – Avani A, Jalilolghadr SH, Barikani A, Javadi A, Shab-bidar S, Javadi M. Association of sleep quality with watching TV, computer games and caffeine intake in adolescents of Minoodar district, Qazvin. J Qazvin Univ Med Sci. 2015; 19(5). In press. [In Persian]
 • – Jalilolghadr S. Prevalence and etiology of hypochromic-microcytic anemia in children admitted at Qods Hospital in Qazvin. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2004; 8(3):56-60. [In Persian]
 • – Javadi H, Barikani A, Jalilolghadr S. Evaluation of Qazvin general practitioners’ attitude on hypertension. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2005; 8(4):53-58. [In Persian]
 • – Jalilolghadr S, Kashanipoor N, Javadi M. The effect of zinc supplementation on linear growth in short stature school-aged children in Qazvin. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2008; 12(2): 13-19. [In Persian]
 • – Saffari F, Jalilolgadr SH, Esmailzadehha N, shariatinejad K. Anthropometric Indices in 6-14 Year-Old Girls in Qazvin, Iran. Journal of Isfahan Medical School. 2012;29(165):2187-97. [In Persian]
 • – Saffari F, Jalilolghadr SH, Esmailzadehha N, Azinfar P. Metabolic syndrome in a sample of the 6- to 16-year-old overweight or obese pediatric population: a comparison of two definitions. TherClin Risk Manag. 2012;8:55-63.
 • – Saffari F, Mahyar A, Jalilolgadr S. Endocrine and metabolic disorders in β-thalassemia major patients. Caspian J Intern Med. 2012;3(3):466-72.
 • – Mahram M, Shahsavari D, Oveisi S, Jalilolghadr S. Comparison of hypertension and diabetes mellitus prevalence in areas with and without water arsenic contamination. J Res Med Sci. 2013;18(5):408-12.
 • – Ghanei L, Jalilolghadr S, Javadi M, Ghorbani A, Khoeiniha M. Epidemiology of vitamin D deficiency among 10-18 years old population of Minoodar district, Qazvin (2010). The Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2015; 18 (6):24-32. [In Persian]
 • – Alimoradi F, Jalilolghadr S, Shab-bidar S, Javadi A, Javadi M. Evaluation of Blood Lipids Status and Its Association with Body Mass Index of Adolescents in Qazvin. ZUMS Journal. 2015; 23 (98 and 3):122-131. [In Persian]
 • – Alimoradi F, Jalilolghadr S, Javadi A, Javadi M. Lipid Disorders and their Relationship with Anthropometric Indices in Adolescents. Biomonthly Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2015:22(4); 676-684. [In Persian]
 • – Jalilolghadr SH, Yazdi Z, Mahram M, Babaei F, Esmailzadehha N, Nozari H, Saffari F. Sleep architecture and sleep disordered breathing in obese children with and without metabolic syndrome: a case control study. Sleep Breath. (2016) 20:845–851.
 • – Jalilolghadr SH, Javadi A, Mahram M, Farshidgohar M, Javadi M. Prevalence of Metabolic Syndrome and Insulin Resistance in Children and Adolescent of Qazvin, Iran. Malays J Med Sci. Nov-Dec 2015; 22(6): 32-39.
 • – Alimoradi F, Jalilolghadr SH, Javadi A, Barikani A, Javadi M. The Relationship between Diet Group and Composition of Blood Lipids in Adolescents. J Mazandaran Univ Med Sci. 2015; 25(125): 139-142. [In Persian]
 • – Yazdi Z, Loukzadeh Z, Moghaddam P, Jalilolghadr SH. Sleep hygiene practices and their relation to sleep quality in medical students of Qazvin university of medical sciences. J Caring Sci 2016; 5 (2): 153-60.
 • – Jalilolghadr SH, Saffari F, Mahram M, Sadeghi S, Yazdi Z. Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Children Referred to a Sleep Clinic. J Sleep Sci. 2016; 1(2): 59-66.
 • – Yazdi Z, Loukzadeh Z, Jalilolghadr SH, Rezaian SH. Knowledge, Attitude, and Practice of General Practitioners to Sleep Disorders in Qazvin, Iran. J Sleep Sci. 2016; 1(2): 80-86.
 • – Jahanihashemi H, Noroozi M, Zavoshy R, Afkhamrezaei A, Jalilolghadr Sh, Esmailzadehha N. Malnutrition and birth related determinants among children in Qazvin, Iran. Eur J Pub Health. 2017; 27(3): 559-562.
 • – Saffari F, Shahroodi P, Oveisi S, Esmailzadehha N, Hajmanoochehri F, Jalilolghadr Sh, Homaei A. Differences in Response to Conventional Vitamin D Therapy among Obese and Normal Weight Children and Adolescents in Qazvin, Iran. Int J Pediatr. 2017; 5(9): 5725-5732.
 • – Strong K, Ying Lin Ch, Jalilolghadr Sh, Updegraff J, Brostrom A, Pakpour A. Sleep hygiene behaviours in Iranian adolescents: an application of the Theory of Planned Behavior. J Sleep Res. 2017.
 • محمدزاده قسمت، جليل القدر شبنم. بررسی ايکتر و برخی از ويژگی های آن در بيمارستان های قدس و کوثر. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 1377; 2 (1) :20-29.
 • باریکانی، جوادی، جلیل القدر. بررسی نظرات کارآموزان و کارورزان در مورد آموزش در گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه قزوین. زمستان 1384.
 • شبنم جلیل القدر، فاطمه هاشمی، حسن جهانی هاشمی، زهره یزدی، فؤاد علیمرادی، مریم جوادی. ارتباط اختلالات خواب با تماشاي تلویزیون، ماهواره و استفاده از بازي هاي رایانه اي در دانش آموزان 14 تا 17 ساله شهر قزوین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال بیست و یکم، شماره 2، خرداد و تیر 1396
 • فؤاد علیمرادی، مریم جوادی، شبنم جلیل القدر، آنیتا آوانی، جلال مولودی. اهمیت خواب و ارتباط آن با چاقی، رژیم غذایی و دیابت. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دوره بیست و چهارم، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحات 41-35.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *