گشت گرادگرد مه تابناک، ایران زمین

روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین

ای تو یزدان، ای تو گرداننده ی مهر و سپهر

برترینش کن برای همه این زمان و این زمین

نوروز  فرخنده باد