پلی‌سومنوگرافی (PSG)


پلی‌سومنوگرافی وسیله‌ای برای بررسی اطلاعات حاصل از تغییرات فیزیولوژیک در بسیاری از اعضا بدن در ارتباط با خواب و بیداری است. وسیله‌ای که کمیت و کیفیت حوادث غیرطبیعی در خواب و بیداری و گذر بین خواب- بیداری را نشان می‌دهد. همچنین عملکرد فیزیولوژیک سایر اعضای تحت تأثیر خواب را مشخص می‌کند. این روش استاندارد طلایی برای تشخیص بیماری‌های تنفسی در خواب است.
کلمه Polysomnography ریشه یونانی و رومانی دارد و ترکیبی از کلمه‌های Poly به معنای زیاد، somno به معنای خواب و graphy به معنای نوشتن است. طی این ارزیابی، گزارش دقیقی از علایم مختلف مرتبط با خواب و انواع تغییرات نوروفیزیولوژیک، قلبی- ریوی و غیره بر روی صفحات 30 ثانیه‌ای کامپیوتر درج می‌شود که یک Epoch نامیده می‌‌شود.


برگرفته شده از : کتاب خواب و اختلالات آن در کودکان . فصل دوازدهم .نوشته دکتر جلیل القدر

امکان ارسال نظر وجود ندارد.