جلیل

نارکولپسی

نارکولپسی .سندرمی با علت ناشناخته که با حملات غیرطبیعی خواب شامل خواب آلودگی بیش از حد روزانه و خواب به‌هم‌ریخته شبانه مشخص می­شود. شروع حملات خواب به طور معمول در مرحله REM است ... ادامه مطلب